எனது 24 நூல்கள்

எனது 24 நூல்கள்
எனது இருபத்து நான்கு நூல்கள்

திங்கள், 10 ஜனவரி, 2022

ஸ்ரீ மஹா கணபதிம். இன்ப ஜோதியே கணபதியே.

ஸ்ரீ மஹா கணபதிம். இன்ப ஜோதியே கணபதியே.

 ஸ்ரீ மஹா கணபதிம். இன்ப ஜோதியே கணபதியே.

ஸ்ரீ மஹா கணபதிம். 

இவர்கள் குன்றக்குடி கணபதிகள். பிரகாரத் தூணில் மூஷிக வாகனர். 

ஸ்ரீ மஹா கணபதிம். இன்னல் நீக்கும் கணபதியே .

ஸ்ரீ மஹா கணபதிம். இன்னல் நீக்கும் கணபதியே . 

இந்த கணபதிகள் எல்லாம் தேவகோட்டை கணபதிகள். 

தேவகோட்டை சிவன் கோவில் எதிரில் இருக்கும் கணபதி இவர். 

மேளதாளத்தோடு சித்தி புத்தி சூழ கூட்டத்தோடு இருக்கும் இவர் கொள்ளை அழகு. 


நவராத்திரிக் கோலங்கள்

  நவராத்திரிக் கோலங்கள்